Eco Royal

Retningslinjer for merking og identifisering av komposterbare produkter og emballasje

I september 2020 godkjente BPIs styre "Retningslinjer for merking av komposterbare produkter og emballasje", resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom BPI-ansatte, en arbeidsgruppe for BPI-styreselskaper og et bredt spekter av andre interessenter både inne og utenfor BPI-medlemskapet. Det oppgitte målet med dokumentet er.

"Å etablere konsistente, kategorispesifikke identifikasjonsretningslinjer som gjør det enkelt for forbrukere, komposter og andre å identifisere komposterbare produkter og emballasje, med mål om å redusere forurensning, legge til rette for komposteringsprogrammer for matskrap og redusere produksjonen av metan på deponi."

Komposterbare produkter og emballasje finnes for å lette omlegging av matrester fra søppelfyllinger. Dessverre har trusselen om forurensning fra "se ut" ikke-komposterbar emballasje ført til at noen komposterere slutter å akseptere til og med sertifiserte komposterbare gjenstander. For at komposterbare produkter og emballasje skal kunne utføre sin tiltenkte funksjon, bør de lett og lett kunne identifiseres av sluttbrukere, forbrukere, komposter og andre, slik at de kan skille seg fra deres ikke-komposterbare kolleger. Retningslinjene i dette dokumentet gjenspeiler troen på at en konsistent identifikasjonsstrategi som brukes av produktprodusenter og merkevareeiere, er en nøkkeldriver for å oppnå differensiering og vil hjelpe til med aksept av matrester og komposterbare produkter og emballasje i større skala. 

Anbefalingene i dette dokumentet representerer et utgangspunkt for en pågående samtale om hvordan man bruker merking og identifikasjonsteknikker for å løse utfordringen med forurensning i organiske strømmer. Send oss ​​tilbakemeldinger, kommentarer, spørsmål og forslag.

Ta kontakt

Kontakt oss
Tlf. 41109843/95175425
Følg oss i sosiale medier
© 2021 Ecoroyal.no
Utviklet av Finalize IT Ballangrud
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram