Eco Royal

Om maisstilvelse

Oppdatert: 25/05/2021
Estimert lesetid: 3 minutter

Litt om hvordan det fungerer

Maiskjernene senkes ned i en løsning av varmt vann og svoveldioksid, der komponentene brytes ned til stivelse, protein og fiber. Det blir sentrifugert for å fjerne maisolje og nesten ren stivelse er det som blir igjen. Kortplastemballasje eller gjenstander laget av maisplast, vil spaltes innen 2 mnd. Etter å ha vært i et kompostmiljø med høy luftfuktighet, ved en temperatur over 60 grader celcius. Bioplaste vil ikke avgi giftige gasser når det forbrennes, da det ikke inneholder giftstoffer.

En reduksjon på 68% av klimagassutslippene.

NB!

Dette er viktig. Vi kan ikke legge fra oss våre produkter i naturen og vente på at de brytes ned. Det gjør det ikke.

Nedbrytbare produkter må også igjennom en nedbrytsprosses.

Hvor biologisk nedbrytbart er bioplast?

Siden det ofte er forvirring når vi snakker om bioplast, la oss avklare noen begreper først.

  • Nedbrytbart - All plast er nedbrytbart, til og med tradisjonell plast, men bare fordi det kan brytes ned i små fragmenter eller pulver, betyr ikke det at materialene noen gang vil komme tilbake til naturen. Noen tilsetningsstoffer til tradisjonell plast får dem til å brytes ned raskere. Fotnedbrytbar plast brytes lettere ned i sollys; okso-nedbrytbar plast oppløses raskere når den utsettes for varme og lys.
  • Biologisk nedbrytbar - Biologisk nedbrytbar plast kan brytes ned fullstendig i vann, karbondioksid og kompost av mikroorganismer under de rette forholdene. "Biodegradable" innebærer at nedbrytningen skjer i uker til måneder. Bioplast som ikke biologisk nedbrytes så raskt kalles "holdbar", og noe bioplast laget av biomasse som ikke lett kan brytes ned av mikroorganismer, anses som ikke biologisk nedbrytbart.
  • Komposterbar - Komposterbar plast vil biologisk nedbrytes på et kompoststed. Mikroorganismer bryter det ned i karbondioksid, vann, uorganiske forbindelser og biomasse i samme hastighet som andre organiske materialer i kompostbunken, og etterlater ingen giftige rester.

Typer av bioplast

Bioplast brukes for tiden i engangsartikler som emballasje, containere, sugerør, poser og flasker, og i ikke-engangs tepper, plastrør, telefonhylser, 3D-utskrift, bilisolasjon og medisinske implantater. Det globale bioplastmarkedet forventes å vokse fra 17 milliarder dollar i år til nesten 44 milliarder dollar i 2022.

Det er to hovedtyper av bioplast.

PLA (polyaktinsyre) er vanligvis laget av sukker i maisstivelse, kassava eller sukkerrør. Det er biologisk nedbrytbart, karbon-nøytralt og spiselig. Å forvandle mais til plast, er maiskjerner nedsenket i svoveldioksid og varmt vann, hvor komponentene brytes ned til stivelse, protein og fiber. Kjernene blir deretter malt og maisoljen skilles fra stivelsen. Stivelsen består av lange kjeder av karbonmolekyler, i likhet med karbonkjedene i plast fra fossile brensler. Noen sitronsyrer blandes inn for å danne en langkjedet polymer (et stort molekyl som består av å gjenta mindre enheter) som er byggesteinen for plast. PLA kan se ut og oppføre seg som polyetylen (brukt i plastfilmer, pakking og flasker), polystyren (isopor og plastbestikk) eller polypropylen (emballasje, bildeler, tekstiler). 

Plast og isopor brytes ikke ned i en kommunal kompostbinge.

Kompostering

Kompostering er en av grunnprosessene i naturen. Kompost er resirkulering av alle typer organisk materiale på naturens premisser. Alt som har vært levende brytes ned og omdannes til jord som igjen gir grunnlag for liv.

DEFINISJON PÅ KOMPOSTERING

Kompostering kan defineres som biologisk nedbryting av organisk avfall under kontrollerte oksygenrike(aerobe) forhold. Det er mange faktorer, ofte interaktive, som påvirker prosessen.

De viktigste faktorene som i forholdsvis stor grad kan styres:

Temperatur 55 til 60 ºC i 3 dager (hygienisering)

Oksygen ikke < 6 % helst mer. Fuktighet om lag 50 60 % «som en fuktig svamp» for tørr kompost kan utvikle farlige soppsporer.

Viktig å følge opp med målinger loggføring!

Ta kontakt

Kontakt oss
Tlf. 41109843/95175425
Følg oss i sosiale medier
© 2021 Ecoroyal.no
Utviklet av Finalize IT Ballangrud
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram