No menu selected

FDA

Ingredienser, emballasje og merking: FDA regulerer ingrediensene, emballasje og merking av mat for å sikre at produktene du bruker er tydeliggjort og pakket for å minimere risiko. Dette inkluderer næringsdata og allergenvarsler.

SGS

CTI Test

ISO9001

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land. Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

 • Kundefokus
 • Lederskap
 • Menneskers engasjement
 • Prosesstankegang
 • Forbedring
 • Bevisbasert beslutningstaking
 • Relasjonsledelse

Fordelene med ISO 9001-sertifisering

 • Oppnå økt kundelojalitet og øke gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger
 • Bli i stand til å jobbe smartere og spar tid, penger og ressurser
 • Reduser feilproduksjon og øke fortjenesten ved å forbedre bedriftens prosesser
 • Motivere og engasjere medarbeiderne med tydelige og effektive interne prosesser
 • Redusere kostnadene, og mere effektiv bruk av bedriftens ressurser.

ISO 14855

ISO 14855  – Bestemmelse av den ultimate aerobe biologiske nedbrytbarheten til plastmaterialer under kontrollerte komposteringsforhold – Metode ved analyse av utviklet karbondioksid


ISO 14855 evaluerer den ultimate aerobe biologiske nedbrytbarheten til plastmaterialer under kontrollerte komposteringsforhold. Denne testmetoden er nesten identisk med ASTM D5338 i utførelse. Kontrollerte komposteringsforhold opprettholdes gjennom hele testen, inkludert oksygen- og fuktighetsinnhold, temperatur og pH. Biologisk nedbrytning måles som prosentandelen av organisk karbon omgjort til CO2. Testvarigheten er 180 dager. Ingen eksplisitte terskler eller klassifiseringer er tillatt basert på metodespråk for sertifiseringsformål.

ISO 14001

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

ISO 14001, den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse, er generell. Den passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

Elementer i standarden

Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse. Det kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

Hovedelementene i standarden er:

 • Miljøpolitikk
 • Planlegging
 • Iverksettelse og drift
 • Kontroll og utbedring
 • Ledelsesevaluering

Stadig grønnere

Standarden krever at bedriftene klarlegger alle miljøbelastninger og andre aspekter i den forbindelse, og at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder. ISO 14001 fastsetter en god praksis for en føre var-politikk for din bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert ledelsessystem for miljø går du lenger enn til bare å oppfylle regelverket. Ditt fokus blir kontinuerlig forbedringer.

Hvor går veien videre? For sertifisering av en uavhengig tredjepart må du innføre et effektivt ledelsessystem for miljø som oppfyller kravene til standarden.