Våre produkter

ECOROYAL

from the blog
All
Nyheter
news
guide
Forbudet trer i kraft 3. juli 2021
Nyheter
Forbudet trer i kraft 3. juli 2021
Forbudet trer i kraft 3. juli 2021
Kompostering
news
Kompostering
3 days ago
Øyafestivalen serverer ca. 300 000 drikkeenheter hvert år, og valgte i fjor et nedbrytbart alternativ til plastglassene laget av fossil plast. Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap (SIMAS) tok på seg oppgaven å kompostere glassene og teste nedbrytningsprosessen.
Om Mais Stivelse
guide
Om Mais Stivelse
3 days ago
Om Mais stivelse
Litt om hvordan det fungerer Maiskjernene senkes ned i en løsning av varmt vann og svoveldioksid, der komponentene brytes ned til stivelse, protein og fiber Det blir sentrifugert for å fjerne maisolje og nesten ren stivelse er det som blir igjen. Kornplastemballasje eller gjenstander laget av maisplast, vil spaltes innen 2 mnd. Etter å ha vært i et kompostmiljø med høy luftfuktighet, ved en temperatur på over 60 gr. C Bioplaste vil ikke avgi giftige gasser når det forbrennes, da det ikke inneholder giftstoffer.

Vårt Team

Vi har et sterkt team som er behjelpelig med alle henvendelser og spørsmål dere kommer med, så det er bare og ta kontakt
Terje Haldorsen Styrets Leder / Innkjøp Chairman / purchasing manager
Finn Magne Triger CEO/Chief executive officer Direktør
Kåre Andersen Logistikk/regnskap Logistic/accounting
Ivar Lekang Kjedeleder/chain leader
Siri Grønnesby Kvalitetssikring/Quality assurance
Tina Kvalitetssikring/Quality assurance